top of page

Архитектура

Монументална по свом облику и конструктивном склопу, спада међу највеће црквене грађевине подигнуте у Кнежевини Србији. Саборна Црква има облик издужене правоугаоне основе са припратом и високим звоником на западном делу и пространим наосом и полукружном олтарском апсидом на источној страни. Габаритне размере цркве су дужине 45 метара и ширине 19,6 метара. У погледу конструкције у њој се разликују три целине:

01.gif

Монументална по свом облику и конструктивном склопу, спада међу највеће црквене грађевине подигнуте у Кнежевини Србији. Саборна Црква има облик издужене правоугаоне основе са припратом и високим звоником на западном делу и пространим наосом и полукружном олтарском апсидом на источној страни. Габаритне размере цркве су дужине 45 метара и ширине 19,6 метара. У погледу конструкције у њој се разликују три целине:

02.gif

Сводну комструкцију Наоса чини систем лукова полукружног облика ојачаних затегама. Места ослањања лукова на зидовима са спољашње стране ојачана су пиластрима. Сводна конструкција изнад наоса има четири главна лука, док је пети лук на самом почетку наоса укључен у конструктивни склоп припрате. Између лукова се простиру четири свода. У погледу стилских вредности Саборна црква представља изузетно значајан споменик црквене архитектуре. Њено основно градитељско решење је остварено применом симбиозе елемената два стилска правца: касног барока и класицизма. Концепција унутрашњег распореда простора, облик основе и каракеристичан завршетак горњег дела звоника преузети су из барокног наслеђа црквене архитектуре која је негована на подручју Карловачке митрополије.

04.png

Архитектонско-декоративни систем фасада и архитектонских елемената на унутрашњим површинама зидова, као и архитектонска опрема целокупног ентеријера, укључујући иконостас, певнице, тронове и сликарске декорације у стилу класицизма. Зидови цркве су зидани опеком са кречним малтером. Садашња фасадна обрада у вештачком камену настала је у другој деценији 20. века, када су рађене и неке измене у кровној конструкцији. Кровна конструкција је знатно плића а висина крова је смањена за 4 метра.Површина наоса Саборне цркве износи око 252 квадратна метра, а прима између 650 до 850 верника.

bottom of page